PromocjaDokonaj skumulowanego zakupu produktów LUK INA FAG za kwotę wybranego progu:

PRÓG I - 5 000 zł - 100 zł
PRÓG II - 10 000 zł - 300 zł
PRÓG III - 15 000 zł - 600 zł
PRÓG IV - 20 000 zł - 1000 zł


od 05.09.2019
do 31.10.2019