Promocja Centra - Obierz bony HM GordonCzas trwania 01.11.2021-30.11.2021

Jednorazowy zakup pakietu produktów marki CENTRA na kwotę jednego z progów premiuje klienta bonem do HM Gordono wartości odpowiadającej przekroczonemu progowi:

Pakiet 1000 zł netto bon HM Gordon o wartości 50 zł
Pakiet 2000 zł netto bon HM Gordon o wartości 100 zł
Pakiet 3500 zł netto bon HM Gordon o wartości 175 zł
Pakiet 5000 zł netto bon HM Gordon o wartości 250 zł
Pakiet 10000 zł netto bon HM Gordon o wartości 500 zł

Bon do zwycięzcy zostanie dostarczony z fakturą za 1zł netto.
Promocja skierowana jest do wszystkich klientów hurtowych dokonujących zakupów w PLN.
Warunkiem udziału w promocji oraz otrzymania nagrody jest brak należności przeterminowanych oraz terminowe regulowanie należności względem HM GORDON.
Podana wartość bony jest kwotą brutto
Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
od 01.11.2021
do 30.11.2021