Promocja Mann Filter
Regulamin:

Czas trwania promocji 01.05.2022-31.05.2022
Promocja skierowana do wszystkich klientów hurtowych dokonujących zakupów w HM Gordon w PLN.
Aby otrzymać bon handlowy do HM Gordon lub BON SODEXO, w czasie trwania promocji należy wykonać skumulowanego zakupu asortymentu marki MANN FILTER w kwocie jednego z progów:

Próg I 1000 zł netto – Bon 50 zł
Próg II 1500 zł netto – Bon 100 zł
Próg III 2000 zł netto – Bon 150 zł
Próg IV 3000 zł netto – Bon 250 zł

Klient ma prawo do wielokrotnego wykonania w czasie trwania promocji określonych progów, dzięki czemu może również skumulować wartość bonu handlowego.
Nagroda zostanie dostarczona do laureatów wraz z FV na kwotę 1 zł netto.
Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata jest brak przeterminowanych należności względem HM Gordon na dzień zakończenia promocji.
Podana wartość bonu jest kwota brutto.
Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotowi.
od 01.05.2022
do 31.05.2022